معرفی انتشارات پژوهشگاه رویان

معرفی انتشارات پژوهشگاه رویان
پژوهشگاه رویان به عنوان یک مرکز پیش‌گام در عرصه تحقیقات پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی (علوم سلولی) و بیوتکنولوژی جانوری، جایگاه ویژه‌ای در ارتقای دانش کشور داشته و پیشرفت‌های علمی آن موجب شده است نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطوح بین‌المللی به شایستگی بدرخشد.
این مهم نه تنها هدف و دیدگاه مدیران، متخصصان، محققان و پرسنل پژوهشگاه رویان، بلکه از اهداف زندگی پربرکت زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی (بنیانگذار فقید پژوهشگاه رویان) بوده و بی‌شک تحقق بخشی از این رسالت خطیر را وظیفه خود می‌دانیم.
لذا با توجه به گسترش پژوهشگاه و توسعه بخش‌های مختلف بر آن شدیم تا انتقال دانش کسب شده به جامعه علمی از طریق «انتشارات پژوهشگاه رویان» در حوزه معاونت آموزشی – پژوهشی طرح‌ریزی، راه‌اندازی و صورت پذیرد.
بی‌تردید نشر متون به عنوان یک فعالیت علمی محسوب شده و تایید شورای علمی پژوهشگاه به عنوان مرجع اصلی و حامی این حرکت علمی می‌باشد و انتشارات تنها در روند اجرایی تا مرحله نهایی چاپ متون تسهیل و تسریع کننده است.
با این دیدگاه پژوهشگاه رویان در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ موفق به دریافت پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده و فعالیت این واحد                                                                                                                                تحت عنوان «انتشارات پژوهشگاه رویان (وابسته به جهاد دانشگاهی)» آغاز شد.
goup