• entesharat
پژوهشگاه رویان به عنوان یک مرکز پیش‌گام در عرصه تحقیقات پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی (علوم سلولی) و بیوتکنولوژی جانوری، جایگاه ویژه‌ای در ارتقای دانش کشور داشته و پیشرفت‌های علمی آن موجب شده است نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطوح بین‌المللی به شایستگی بدرخشد. این مهم نه تنها هدف و دیدگاه مدیران، متخصصان، محققان و پرسنل پژوهشگاه رویان، بلکه از اهداف زندگی پربرکت زنده‌یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی (بنیانگذار فقید پژوهشگاه رویان) بوده و بی‌شک تحقق بخشی از این رسالت خطیر را وظیفه خود می‌دانیم.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 3, March 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

تماس با ما

goup