اطلاعیه ها

شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility ، (Volume 18, Issue 3, Jul-Sep 2024)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility ، (Volume 18, Issue 3, Jul-Sep 2024) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 3, March 2024) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 3, March 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 2, February 2024) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 2, February 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility (Volume 18, Issue 2, April-June 2024)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility (Volume 18, Issue 2, April-June 2024) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 1, January 2024) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 1, January 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 25, Issue 12, December 2023) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره ی جدید نشریه (Volume 25, Issue 12, December 2023) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه (Volume 25, Issue 11, November 2023) Cell Journal(Yakhteh)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
شماره ی جدید نشریه (Volume 25, Issue 11, November 2023) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.

شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility (Volume 18, Issue 1, Jan-March 2024)

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
شماره ی جدید نشریه ی International Journal of Fertility & Sterility (Volume 18, Issue 1, Jan-March 2024) منتشر شد.

افزایش ضریب تأثیر مجلات علمی رویان

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
ضریب تأثیر نشریه Cell Journal (Yakhteh) در گزارش ISI در سال ۲۰۲۱ از ۱.۹۸۳ به ۲.۴۷ افزایش یافت.

افتخاری دیگر برای مجله IJFS

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
مجله IJFS متعلق به به پژوهشگاه رویان، نشریه برتر در میان نشریات جهاد دانشگاهی در سال 1400 معرفی شد.

افزایش ضریب تأثیر نشریه علمی Cell Journal وابسته به پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
ضریب تأثیر نشریه علمی Cell Journal (یاخته) برای دومین سال متوالی افزایش یافت.

«جنبه های آزمایشگاهی درمان ناباروری» برگزیده چهلمین جایزه کتاب سال شد

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
چهلمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب «جنبه های آزمایشگاهی درمان ناباروری» را شایسته تقدیر دانست.

کتاب «آبگینه به مهمانی می رود» برای کودکان منتشر شد

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
کتاب «آبگینه به مهمانی می رود» با موضوع موفقیت ها و فعالیت های پژوهشگاه رویان برای کودکان منتشر شد.

کتاب «آزاده کارآگاه می شود» برای کودکان منتشر شد

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کتاب «آزاده کارآگاه می‌شود» با هدف معرفی دستاوردهای علمی پژوهشگاه رویان برای کودکان و نوجوانان منتشر شد.

آیین رونمایی از کتاب های برگزیده گروه تصویربرداری تولید مثل پژوهشگاه رویان برگزار شد

اطلاعیه ها | تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
آیین رونمایی کتاب‌های برگزیده گروه تصویربرداری تولید مثل پژوهشگاه رویان، با هدف ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی برگزار شد.
goup