شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh)

شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh) شماره ی جدید نشریه (Volume 26, Issue 4, April 2024) Cell Journal(Yakhteh) منتشر شد.
این مجله  ، ماهنامه ی انگلیسی  است که توسط پژوهشگاه رویان به منتشر می شود. هدف از انتشار این مجله چاپ جدیدترین مطالعات علمی تحقیقاتی مبتنی بر پزشکی تکوین شامل سلول‌درمانی و پزشکی بازساختی، بیولوژی سلول‌های بنیادی، پزشکی تولید مثل، ژنتیک پزشکی، ایمونولوژی، انکولوژی، سرطان، بیوشیمی بالینی، علوم اعصاب و مهندسی بافت است. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.celljournal.org/issue_49359_49741.html

 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
goup